מתקן חליצת דורן
פרויקט שבוצע עבור מפעל המייצר צינורות מאפוקסי מוצלב למטרת התפלת מים. מטרת הפרויקט: ייצור מתקן חליצת דור